Header Ads

Dịch vụ gửi Email Marketing


uShop cung cấp giải pháp gửi Email Marketing với giá rẻ nhất thị trường. Quý khách có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng để so sánh giá.

Hầu hết các công ty cung cấp dịch vụ đều tính giá theo tháng, riêng uShop tính giá theo số lượng email được gửi đi.
Gửi bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu
Giá cho 01 email gửi đi chỉ có:

20VND/1 email